EMDR behandeling

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een behandelmethode die vaak toegepast wordt bij angsten en traumatische ervaringen. EMDR is ook toepasbaar bij een tal van klachten zoals een negatief zelfbeeld of een paniekstoornis.

Wanneer iemand last blijft houden van herbelevingen, verstoorde slaap na een stressvol ervaring of nare terugkerende beelden of schrikreacties, helpt EMDR het natuurlijke verwerkingsproces op gang te krijgen. Hierdoor neemt de emotionele lading van de herinnering af.

EMDR is een kortdurende therapievorm. Soms is een enkel sessie al voldoende om de dagelijkse bezigheden weer op te kunnen pakken. Soms duurt de behandeling uiteraard langer zoals bij een complexere problematiek.

De behandeling kan als enige interventie ingezet worden of als onderdeel van een therapietraject.

Bij een EMDR-behandeling wordt de cliënt gevraagd om terug te denken aan een stressvol gebeurtenis en vervolgens te delen over gedachten en gevoelens die hiermee gepaard gaan. Eerst wordt er hierover gesproken en later zal dit herhaald worden in combinatie met een afleidende stimulus.

De stimulus kan de hand van de therapeut zijn die van links naar rechts beweegt (of een knipperend lampje) gedurende 30 seconden. Dit wordt enkele keren herhaald en tussendoor wordt er gevraagd naar welke gevoelens of sensaties naar voren komen.

Deze combinatie stimuleert de hersenhelften om beter samen te werken. Hierdoor wordt de oude emotionele lading gewist en komt er ruimte voor een nieuwe positieve lading.

EMDR is een bewezen effectieve methode.